Archive for the Holanda Category

Personeel Marokkaanse ambassade en consulaten legt werk neer

Posted in Holanda with tags , , , , , on 23 februari 2011 by Señor Canardo

HILVERSUM (RNW) – Werknemers van de Marokkaanse ambassade en de vier consulaten in Nederland hebben woensdag het werk voor één dag neergelegd. Bij de Marokkaanse vertegenwoordigingen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Bosch werken ruim zestig mensen.

Van hen hebben zeker 56 mensen gehoor gegeven aan de oproep tot de werkonderbreking. De ambassadeur is vooraf per brief op de hoogte gebracht, aldus een woordvoerder van de actievoerders.

Er heerst al langere tijd onvrede onder het personeel vanwege de werkomstandigheden. Er zijn wel arbeidscontracten, maar werknemers hebben geen zorgverzekering, er is in tien jaar geen salarisverhoging geweest en er bestaat geen pensioenregeling.

Eerder voerde een viertal ex-medewerkers al actie door het houden van ‘sit-ins’. Zij kregen ontslag nadat zij zich ziek hadden gemeld.

De FNV-bond Abvakabo heeft de Marokkaanse ambassadeur een brief gestuurd over de kwestie, en een ultimatum gesteld om verandering te brengen in de arbeidssituatie. Gebeurt dat niet, dan komen er vervolgacties, zegt de woordvoerder.

RNW

Advertenties

Nederlandse Marokkanen en de Arabische opstand

Posted in Holanda with tags , , , , , , , , , on 17 februari 2011 by Señor Canardo

Zondag demonstreren in Marokko allerlei partijen met een gezamenlijk manifest voor meer democratie en vrijheid. Zij pleiten onder andere tegen de economische malaise en de almacht van koning Mohammed. Ook Marokkaanse Nederlanders volgen het nieuws op de voet. Habib el Kaddouri is één van hen.

VARA

GL en CU blijven bij bezwaren

Posted in Holanda with tags , , , , , , , , , on 26 januari 2011 by Señor Canardo

Een overleg met twee topmilitairen heeft niets veranderd aan de bezwaren van GroenLinks tegen een nieuwe missie naar Afghanistan. Kamerleden spraken vanavond met Commandant der Strijdkrachten Van Uhm en de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

GroenLinks-leider Jolande Sap zei na afloop dat het standpunt van haar partij niet is veranderd. Ook de ChristenUnie twijfelt na het overleg nog steeds over de missie in de Afghaanse provincie Kunduz.

Het kabinet wil 545 man naar Kunduz sturen voor een politietrainingsmissie. De steun van de oppositiepartijen GroenLinks en ChristenUnie is nodig voor een Kamermeerderheid. Sap heeft eerder al gezegd dat haar fractie niet kan instemmen met het plan dat nu op tafel ligt. D66 heeft nog geen definitief standpunt ingenomen.

“Ik zal knokken”

Premier Rutte heeft nog steeds goede hoop dat hij de nieuwe missie naar Afghanistan door de Tweede Kamer kan loodsen. “Ik zal knokken voor een meerderheid”, zei hij na afloop van een ontmoeting met EC-voorzitter Barroso in Brussel. Donderdag neemt de Tweede Kamer een besluit over de missie, daarvoor is er nog een debat met het kabinet.

NOS

Afghanistan: wat hebben we daar te zoeken?

Posted in Holanda with tags , , , , , on 26 januari 2011 by Señor Canardo

Kunst: Anne Frank met iPad

Posted in Holanda with tags , , , , , , , , on 18 januari 2011 by Señor Canardo

Ronald Manullang is een Indonesische kunstenaar die graag wil prikkelen in zijn realistische kunst. Hiervoor gebruikt hij de ene keer Jezus, de andere keer Hitler. Op een kunstbeurs in Singapore toont hij een serie schilderijen van een halfnaakte en zwangere Adolf Hitler. Je leest het goed. Om het geheel af te maken staat Anne Frank naast hem met in haar handen een iPad 3G. Laat het even op je inwerken en zeg ons wat je denkt.

onemorething.nl

Organisatie proces Wilders onderzocht

Posted in Holanda with tags , , , , , , , , , on 18 januari 2011 by Señor Canardo
Het bestuur van de rechtbank Amsterdam heeft met waardering kennis genomen van het rapport “Evaluatie van de organisatie van de strafzaak Wilders”, opgesteld door de commissie Meijerink. Dat rapport is in opdracht van het gerechtsbestuur uitgebracht om kritisch te bezien of zaken in de toekomst anders moeten worden georganiseerd. Het rapport van de commissie Meijerink en de reactie van het gerechtsbestuur handelen niet over inhoudelijke aspecten van de zaak.

Het bestuur heeft de aanbevelingen van de commissie overgenomen en zal daaraan op korte termijn concreet invulling geven. Dat betekent dat de organisatie van bijzondere, grote en/of mediagevoelige zaken in de toekomst onder stevige regie vanuit het bestuur zal plaatsvinden. Dit zal steeds maatwerk zijn. Tijdens de looptijd van het proces zal gemonitord worden of organisatorische aspecten veranderd of bijgesteld moeten worden.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de verhouding tussen de rechterlijke onafhankelijkheid en de meer sturende rol van het gerechtsbestuur. De faciliterende en sturende rol van het bestuur moet goed gedefinieerd worden in overleg met de rechters, zodat het rechterlijk domein gewaarborgd blijft.

De bevindingen van de commissie Meijerink worden gedeeld met andere gerechten en de Raad voor de rechtspraak, zodat ook zij de opgedane kennis en ervaring kunnen benutten.

Achtergrond

Het bestuur van de rechtbank Amsterdam heeft in november 2010 opdracht gegeven om de organisatie van het eerste deel van het proces Wilders te evalueren. De commissie die deze opdracht heeft uitgevoerd, onder voorzitterschap van prof. drs. M.H. Meijerink, heeft eind december 2010 haar eindrapport uitgebracht.

rechtspraak.nl

De wederopbouwmissie was van meet af aan een vechtmissie

Posted in Holanda with tags , , , , , , , , on 18 januari 2011 by Señor Canardo
View this document on Scribd